Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne szkolenia dla NGO!

Opublikowano w 28 marca 2016 przez admin

Oferta szkoleń skierowana dla organizacji działających we Wrocławiu lub na rzecz miasta.

Jak wygląda tematyka oferowanych szkoleń? Można zawrzeć ją w kilku różnorodnych punktach : 

1. Rodzaje umów zleceń i zasady podlegania składkom ZUS w świetle przepisów w  2016r.

2. Jak dobrze przygotować wniosek o dofinansowanie projektu niezależnie od źródła finansowania.

3. Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno- prawne, wolontariatu i umowy o pracę.

4. Podstawy pracy animatora dziecięcego- warsztaty z wykorzystaniem zabaw i gier.

5. Księgowość projektów unijnych w organizacji pozarządowej.

6. Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.

7. Jak dobrze przygotować wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

8. Podatki w organizacji pozarządowej.

9. Budowanie wizerunku NGO poprzez narzędzia Public Relations.

10. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku.

Rezerwacja miejsca  na szkolenia następuje poprzez przesłanie ankiety na adres: bps@um.wroc.pl lub jej dostarczenie na adres

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

ul. G. Zapolskiej 4, Wrocław

Pok. 120 (tel. 71-777-9370)

O zakwalifikowaniu na szkolenie zainteresowani zostaną powiadomieni indywidualnie  –  telefonicznie lub na podany adres e-mail.

Więcej informacji: http://www.wroclaw.pl/bezplatne-szkolenie-realizowane-przez-biuro-ds-wspolpracy-z-ngoPowrót do Aktualności →