Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne szkolenia dla NGO

Opublikowano w 14 marca 2017 przez admin

Biuro ds. Partycypacji Społecznej zaprasza do skorzystania z bezpłatnej oferty szkoleń skierowanej dla organizacji działających we Wrocławiu lub na rzecz miasta.

praca-slajder

Rezerwacja miejsc na szkoleniach następuje poprzez przesłanie ankiety na adres:
bps@um.wroc.pl lub jej dostarczenie na adres:
Biuro ds. Partycypacji Społecznej,
ul. G. Zapolskiej 4, Wrocław
Pok. 120 (tel. 71-777-86-68)

Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno- prawne, wolontariatu i umowy o pracę
Termin 20 i 27 marca 2017 r. w godz. 17.00 – 20.00

Narzędzia marketingowe dla NGO – event/wydarzenie/impreza /lobbing
Termin: 21, 22, 23 i 24 marca 2017 r. w godz. 17.00 – 20.00

Wolontariusz coachem – jak inspirować i wspierać rozwój dzieci
Termin 27, 29 i 30 marca 2017 r. w godz. 16.30 – 20.30

Kompetencje miękkie w pracy lidera w organizacji pozarządowej
Termin 3 i 5 i 6 kwietnia 2017 r. w godz. 16.30 – 20.30

Podstawy pracy animatora dziecięcego- warsztaty z wykorzystaniem zabaw i gier
Termin 21, 24 i 25 kwietnia 2017 r. w godz. 16.30 – 20.30

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
Termin 15, 16, 17, 22, 23 i 24 maja 2017 r. w godz. 16.15 – 20.45

Prowadzenie ewidencji księgowych w organizacji pozarządowej warsztaty dla księgowych
Termin 31 maja, 1 i 2 czerwca 2017 r. w godz. 16.30 – 20.30

Muzykoterapia jak bawić się z dzieckiem muzyką
Termin 5 i 6 czerwca 2017 r. w godz. 17.00 – 20.00

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku
Termin 8 i 9 czerwca 2017 r. w godz. 16.30 – 20.15

Więcej informacji na stronach:

http://www.wroclaw.pl/rozmawia/bezplatne-szkolenia-dla-ngo

https://www.facebook.com/wroclawrozmawia/posts/1892657067681285Powrót do Aktualności →