Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne szkolenia – współpraca samorządów z NGO

Opublikowano w 21 sierpnia 2014 przez admin

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Lider projektu wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”.

 
Szkolenia skierowane są do przedstawicieli gmin i powiatów oraz  przedstawicieli organizacji pozarządowych aktywnych w życiu publicznym gminy.

 
Z każdego samorządu zapraszamy wójta, burmistrza, prezydenta (lub zastępcę), starostę  lub członka zarządu powiatu, skarbnika lub sekretarza lub pracownika zajmującego się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Z organizacji pozarządowych zapraszamy członka zarządu lub osobę przez niego delegowaną.

 
Na szkolenia każdy samorząd zgłasza zespół trzyosobowy: 2 osoby z JST oraz  1 osobę z organizacji pozarządowej aktywnie współpracującej ze zgłaszającym się samorządem.

 
Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in.:
•    praktyczny wymiar stosowania instrumentów finansowych takich jak regranting, pożyczki, poręczenia/gwarancje, inicjatywa lokalna, tryb małych zleceń, dotacja inwestycyjna, budżet partycypacyjny, wieloletnie umowy na realizację zadań publicznych
•    regulacje prawne
•    praktyczne instrukcje wdrożenia tych instrumentów.
•    Wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące współpracy finansowej  samorządów z organizacjami pozarządowymi
Po szkoleniach uczestnikom zostaną zapewnione bezpłatne konsultacje telefoniczne i on-line z Ekspertami ds. finansowych i prawnych.
Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów posiadających doświadczenie teoretyczne jak i praktyczne dzięki czemu uczestnicy będą mogli skorzystać z wiedzy i dorobku najbardziej doświadczonych ekspertów.
Uczestnikom szkoleń zostanie zapewniony nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu do wysokości ceny biletów transportu publicznego (II klasa), lub innego przewoźnika zbiorowego, do wysokości średnio 70 zł. na osobę

Szkolenia odbędą się w okresie:
WROCŁAW– 1 GRUPA SZKOLENIOWA
8-9 września 2014 r.

Rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie przez stronę internetową.
Terminy mogą ulec zmianie dlatego prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.
Formularz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji, harmonogram i wszystkie informacje o szkoleniach znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:
www.mechanizmywspolpracy.pl

Kontakt w sprawie formularza rekrutacyjnego: MSAP, Marek Oramus, tel. 12 293 58 40, marek.oramus@uek.krakow.pl (godz. 9.00-15.00)

Kontakt w sprawie szkoleń na stronie internetowej projektu
Biuro projektu w FRDL
www.frdl.mazowsze.pl
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
Tel. 22-351-93-22 (godz. 8-15)Powrót do Aktualności →