Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne szkolenia

Opublikowano w 25 sierpnia 2016 przez admin

Oferta bezpłatnych szkoleń Biura ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia  skierowana jest do wrocławskich organizacji pozarządowych lub spoza Wrocławia, które działają na rzecz mieszkańców Wrocławia.

W programie :

1. Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem wzorcowych projektów, procedur i uchwał – warsztaty
2. Zarządzanie projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej
3. Rozliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
4. Jak pracować z dzieckiem z dysfunkcjami intelektualnymi
5. Księgowość projektów unijnych w organizacji pozarządowej
6. Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno- prawne, wolontariatu i umowy o pracę
7. Sporządzanie sprawozdań finansowych i podatkowych dla księgowych organizacji pozarządowych
8. Warsztaty z zakresu arteterapii z elementami kinezjologii edukacyjnej
9. Składowe elementy kampanii reklamowej i promocyjnej „1 %” organizacji pozarządowej


Więcej informacji, ankiety zgłoszeniowe:

http://www.wroclaw.pl/szkolenia-dla-ngo-ii-etap

UWAGA! Liczy się kolejność zgłoszeń!
Rezerwacja terminu szkolenia następuje poprzez przesłanie ankiety na adres: bps@um.wroc.pl lub jej dostarczenie na adres:

Biuro ds. Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej 4, Wrocław
pok. 120 (tel. 71-777-8668)

O zakwalifikowaniu na szkolenie oraz o miejscu szkolenia zainteresowani zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub na podany adres e-mail.Powrót do Aktualności →