Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne Szkolenie Dla Przedstawicieli NGO: „Dostępność – Skuteczne I Przejrzyste Prawo”

Opublikowano w 16 września 2021 przez admin

Fundacja Stabilo i INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa zapraszają przedstawicieli/ki NGO z całej Polski do zgłaszania się na drugą edycję bezpłatnego cyklu szkoleniowego pn. „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, którego celem jest wypracowanie Scenariusza Monitoringu i przeprowadzenie monitoringu dostępności wybranej instytucji. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”.

Podczas dwóch zjazdów uczestnicy i uczestniczki szkolenia dowiedzą się m.in.:

– Jakie są regulacje związane z dostępnością w obowiązującym prawie?
– Jakie obowiązki wypływają z ustawy o dostępności oraz Konwencji ONZ?
– Jakie działania rzecznicze można podjąć na rzecz zwiększenia poziomu dostępności?
– Jak organizować działania NGO, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób ze zwiększonymi potrzebami?
– Jak wygląda dostępność w różnych obszarach (rynek pracy, edukacja, wymiar sprawiedliwości, urzędy, itd)?
– Jakie są standardy dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej?
– Jakie są możliwe do zastosowania metody i działania monitoringowe oraz rzecznicze?
– Jak przeprowadzić monitoring dostępności?
– Jakie są dobre i złe praktyki monitoringowe?
– Jak komunikować się językiem prostym?

Szkolenie adresowane jest do przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Polski. Każda organizacja może zgłosić do udziału w szkoleniu dwie osoby.

Cel warsztatów

Wspólnie z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz prawami osób z niepełnosprawnościami, chcemy rozmawiać zarówno o obowiązkach wypływających z obowiązującego prawa, jak i o tym, jak praktycznie prowadzić społeczny monitoring dostępności oraz działać na rzecz jej upowszechniania.

Na podstawie wspólnej wymiany wiedzy i doświadczeń przygotujemy Scenariusze Monitoringu, a następnie wspólnie z organizacjami przeprowadzimy monitoring działań na rzecz dostępności wybranej instytucji publicznej.

Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki Scenariusza Monitoringu oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie jego późniejszej realizacji podczas przeprowadzania monitoringu działań na rzecz dostępności wybranej instytucji. Monitoring będzie przeprowadzany ze wsparciem ekspertów projektu.

Zgłaszać się można do 23.09.2021 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego.
Regulamin rekrutacji dostępny jest tutaj.

Termin warsztatów:
1. zjazd: 30.09-01.10. 2021
2. zjazd – termin ustalony wspólnie z uczestnikami

Miejsce:
Hotel Tobaco, ul. Mikołaja Kopernika 64, 90-553 Łódź

Warsztaty będą odbywać się w godzinach:
1. dzień: 11-18; 2. dzień: 8-15.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów otrzymają na koniec całego cyklu szkoleniowego certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Projekt „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo” jest realizowany w partnerstwie przez: Fundację Stabilo (Lider) oraz INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa.”

Cel projektu

Celem jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie dostępności, monitoringów instytucji i prawa, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Ustawy o dostępności i innych ram prawnych. Efektem czterodniowego cyklu szkoleniowego będzie wypracowanie i wdrożenie Scenariusza Monitoringu i przeprowadzenie monitoringu działań na rzecz dostępności wybranej instytucji.Powrót do Aktualności →