Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne szkolenie na opiekuna dziennego

Opublikowano w 2 marca 2016 przez admin

Wrocławskie Centrum Integracji w ramach realizacji zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny” zaprasza na bezpłatne szkolenie dla osób, które chcą zostać opiekunem dziennym i sprawować opiekę nad dziećmi do lat 3.

W szkoleniu dla Dziennego opiekuna organizowanym w ramach zadania, może uczestniczyć osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria formalne:

  • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
  • posiada, na terenie miasta Wrocławia, warunki lokalowe, zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem,
  • posiada minimum średnie wykształcenie.

Szczegóły dotyczące szkolenia, formularze zgłoszeniowe i Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej zadania: www.opiekun.cis.wroclaw.pl oraz pod numerem telefonu: 71 782 35 19.

Serdecznie zapraszamy!Powrót do Aktualności →