Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatny trening antydyskryminacyjny dla rodziców i prawnych opiekunów osób uczących się we wrocławskich szkołach.

Opublikowano w 29 września 2021 przez admin

Chcesz się dowiedzieć jak reagować na przemoc, agresję i mowę nienawiści wśród dzieci i  młodzieży. Interesują Cię mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i  dyskryminacji? Chcesz wiedzieć co na temat dyskryminacji mówi polskie prawo? Jak rozpoznać fake  newsa? Jak odpowiedzialnie i przejrzyście komunikować się w internecie? Gdzie jest granica  wolności słowa i czy ona w ogóle istnieje? 

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw  Pozarządowych zapraszają rodziców i prawnych opiekunów uczniów i uczennic wrocławskich szkół na  bezpłatny trening antydyskryminacyjny z elementami wiedzy o mowie nienawiści i jej  przeciwdziałaniu. 

Zakres tematyczny treningu to m.in.:
– mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń
– prawne i społeczne aspekty dyskryminacji
– jak jej przeciwdziałać i na jakiej podstawie?
– mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści
– co jest a czego nie ma w polskim systemie prawnym?
– zacznijmy od siebie, czyli jak odpowiedzialnie i przejrzyście komunikować się w Internecie?
– jak rozpoznać fake newsa i nie dać się nabić w butelkę?
– reagowanie na dyskryminację i mowę nienawiści
– gdzie jest granica wolności słowa? 

TERMIN: 16-17 października 2021 (sobota-niedziela)
GODZINA: 9.00 – 16.00.
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym).  

Do udziału w treningu zapraszamy:
– rodziców uczniów i uczennic uczących się we wrocławskich szkołach i placówkach oświatowych;
– opiekunów prawnych uczniów i uczennic uczących się we wrocławskich szkołach i placówkach
Nabór do Treningu Antydyskryminacyjnego:
1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 6 października 2021 r.
3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 8 października 2021 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru. Uczestnictwo w treningu jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Nabór do Treningu Antydyskryminacyjnego:
1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 6 października 2021 r.
3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 8 października 2021 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru. Uczestnictwo w treningu jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.Powrót do Aktualności →