Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Biała księga – efekt obrad Samorządowego Okrągłego Stołu we Wrocławiu jest już gotowa

Opublikowano w 3 czerwca 2022 przez admin

Biała księga – efekt obrad Samorządowego Okrągłego Stołu we Wrocławiu jest już gotowa. Stanowi ona wynik wspólnej pracy samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu. Opracowanie zawiera pełne rekomendacje najpotrzebniejszych zmian prawnych w związku z przyjazdem do Polski 3 milionów uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy.

W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział przedstawicielki i przedstawiciele Koalicji Wrocławskich NGO, tym, m.in. Maria Mika, Prezeska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która uczestniczyła w stoliku „Rynek pracy i gospodarka” i w gronie kilkunastu ekspertek oraz ekspertów zgłaszała rekomendacje zmian w tym obszarze tematycznym.

Inicjatorem spotkania we Wrocławiu, w dniach 8-9.05.2022, był Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski.Powrót do Aktualności →