Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bliżej rynku pracy

Opublikowano w 26 maja 2021 przez admin

Fundacja Manufaktura Inicjatyw zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w Projekcie „Bliżej Rynku Pracy”

Adresatami projektu są dorosłe osoby niepełnosprawne, bezrobotne, bądź nieaktywne zawodowo, z wybranych powiatów województwa dolnośląskiego: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego, trzebnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego, ząbkowickiego, m. Wrocław.

W ofercie:

  • indywidualne doradztwo zawodowe
  • warsztaty aktywizacji zawodowej
  • szkolenia zawodowe
  • indywidualne wsparcie w zatrudnieniu trenera pracy/pośrednika pracy

Ponadto:

  • stypendia szkoleniowe
  • zwrot kosztów dojazdu
  • wyżywienie
  • materiały szkoleniowe

Regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacji dostępne są na stronie internetowej.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych tj. formularz zgłoszeniowy oraz kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności prosimy wysyłać:

– mailowo na adres biuro@manufakrurainicjatyw.pl

lub

– przesyłką pocztową lub osobiście, na adres właściwego biura projektu.

 

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19,
biuro@manufakturainicjatyw.pl
(Dla osób z powiatów: milicki, oleśnicki, oławski, trzebnicki, strzeliński, średzki,wrocławski i miasto Wrocław)

Biuro projektu w Dzierżoniowie:

ul. Świdnicka 24,
58-200 Dzierżoniów,
tel. 74 834 24 79,
biuro@manufakturainicjatyw.pl
(Dla osób z powiatów: dzierżoniowski, wałbrzyski, m. Wałbrzych, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki)

Po otrzymaniu kompletu dokumentów, kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy rekrutacyjnej.Powrót do Aktualności →