Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Coaching w organizacjach senioralnych

Opublikowano w 11 sierpnia 2016 przez admin

Projekt skierowany jest do doświadczonych liderów z całej Polski, działających w organizacjach senioralnych, którzy ukończyli 60 rok życia i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje.


Celem jest  jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 16 liderów działających w organizacjach senioralnych dzięki szkoleniu mającemu nauczyć ich umiejętności wdrażania kultury coachingowej w organizacjach.

Osiągnięcie tego celu zaplanowaliśmy poprzez 7-dniowy cykl szkoleń z noclegiem i wyżywieniem, z udziałem 2 coachów 16 uczestników. Szkolenie będzie poruszać następujące zagadnienia:

1.         Jak wzmacniać zasoby ludzkie w organizacjach senioralnych.
2.         Jak podnosić poziom kultury w organizacjach senioralnych.
3.         Jak zwiększać morale wolontariuszy, jak i również ich samoświadomość oraz pewność siebie.
4.         Jak zwiększyć skuteczność działań zespołu.
5.         Jak usprawniać pracę zespołową w organizacjach senioralnych.
6.         Jak zwiększyć jakość realizowanych przez organizację działań.
7.         Jak zwiększać identyfikację wolontariusza z organizacją.

Po samym szkoleniu zaplanowane jest praktyczne sprawdzenie nabytych umiejętności w procesie coachingowym przeprowadzonym wśród zaprzyjaźnionych organizacji. Rezultatem projektu będzie raport z tego procesu jako punkt wyjścia do wyłonienia kryteriów do certyfikacji coachów w III sektorze, a ponadto będzie formą praktyki, w ramach której sami uczestnicy mogą otrzymać certyfikat.

Organizator ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w projekcie łącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem, a także:
·         bezpłatny wyjazd szkoleniowy pozwalający podnieść kwalifikacje,
·         praktyczne sprawdzenie zdobytej wiedzy,
·         certyfikaty potwierdzające uzyskanie atrakcyjnych kompetencji.

Projekt realizowany jest w okresie od 9 do 16 września 2016 w Gliwicach. Poniżej znajdą Państwo link do Formularza zgłoszeniowego. W celu zakwalifikowania się do projektu seniorzy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 20 sierpnia 2016 roku. Informację o zakwalifikowaniu się na szkolenie otrzymają mailowo oraz telefonicznie w dniu 22 sierpnia 2016 r. o godzinie 12.00.Powrót do Aktualności →