Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Coaching zespołowy dla organizacji w Centrum Sektor 3!

Opublikowano w 8 sierpnia 2017 przez Ula Bandurowska

Coaching zespołowy jest jednym z najskuteczniejszych sposobów poprawy współpracy członków zespołu oraz zwiększenia wydajności pracy zespołów, ponieważ praca odbywa się z wszystkim pracownikami.

W coachingu zespołowym zespół pracuje nad osiągnięciem wybranego celu, który powinien być wspólny dla wszystkich członków zespołu, bezpośrednio ich dotyczyć realny i mierzalny.

Cele w coachingu zespołowym mogą się odnosić do konkretnych zadań, poprawy wydajności, realizacji planów, wyboru nowych kierunków strategicznych itp. i/lub do budowania zaufania, identyfikacji z firmą i zespołem, skutecznej współpracy, poprawy relacji, lepszej integracji itp.

Dzięki coachingowi zespołowemu zespół ma szansę poznać swoje silne i słabe strony, przyglądnąć się kluczowym wartościom (firmy/zespołu/poszczególnych osób), modelować role w zespole, zbudować lepsze porozumienie oraz korygować zachowania w bezpieczny i naturalny sposób.

Zasady organizacyjne coachingu zespołowego:
1. Przed rozpoczęciem coachingu zespołowego konieczne będzie spotkanie organizacyjne
z kadrą zarządzającą organizacji zlecającej, z którą zostaną uzgodnione szczegóły spotkań oraz wybrane cele coachingu zespołowego.
2. Kadra zarządzająca organizacji otrzyma kwestionariusz do wypełnienia, który będzie podstawą do rozpoczęcia współpracy.
3. Do obowiązków kadry zarządzającej należy przygotowanie zespołu do spotkań coachingowych, tj. wytłumaczenie zasad pracy w coachingu, zobowiązanie uczestników do obecności, poinformowanie pracowników o celu coachingowym.

Ponadto:
• Praca z doświadczonym team coachem (akredytowanymi przez International Coach Federation: ACC ICF, z dyplomem prestiżowej szkoły Team Coaching Lab w Warszawie)
• Grupa maksymalnie do 10 pracowników.
• 4 spotkania w odstępach co 2-3 tygodnie.
• Jedna sesja trwa ok. 3-4h
• Terminy sesji do ustalenia ze zleceniodawcą, ale na ogół od godz 14.00.
• Wymagana jest 100% obecność wszystkich uczestników na każdej sesji.
• Sesje odbywać się będą we Wrocławiu na terenie organizacji zlecającej lub w sali przez nią wynajętej (np. na terenie Sektorze 3).

Zgłoszenia do 30 sierpnia 2017.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W razie dużej ilości zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami. Wypełnienie formularza nie jest gwarancją zakwalifikowania.Powrót do Aktualności →