Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Debata poświęcona Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu oraz stworzeniu w jego ramach Wrocławskiego Funduszu Małych Grantów

Opublikowano w 19 maja 2015 przez admin

Zapraszamy Was do udziału w debacie poświęconej Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu oraz stworzeniu w jego ramach Wrocławskiego Funduszu Małych Grantów.

Debata odbędzie się w dniu 24 maja 2015 roku w ramach IV Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych o godz. 12.00 w Sali Wielofunkcyjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia.

Wstęp wolny, swojej obecności nie trzeba wcześniej potwierdzać.

Podczas debaty zaprezentowane zostaną założenia i doświadczenia WBO oraz wstępna koncepcja WFMG.

Pomysłodawcy Wrocławskiego Funduszu Małych Grantów, który w założeniu miałby uzupełnić Wrocławski Budżet Obywatelski o możliwość finansowania i realizacji także „miękkich” projektów społecznych przez grupy nieformalne oraz stowarzyszenia nierejestrowe, pragną od początku aktywnie włączyć w proces tworzenia założeń WFMG jak największą liczbę zainteresowanych liderów, grup i organizacji, aktywnych obywateli.

Pomysłodawcom przyświecają idee:
– partycypacji społecznej w procesie decydowania i tworzenia inicjatyw,
– umożliwienia realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach,
– pobudzanie obywateli do działania w rozwiązywaniu problemów i podnoszeniu jakości życia,
-udostępnienia możliwości korzystania ze środków publicznych grupom nieformalnym i stowarzyszeniom nierejestrowym na zasadzie regrantingu, gdzie operatorem środków będą organizacje pozarządowe,
– możliwego uproszczenia formy aplikowania i rozliczania – „odbiurokratyzowanie” procesu,
– wsparcia grup i organizacji w procesie aplikowania, realizacji i rozliczania poprzez doradztwo i szkolenia,
– animowania utrwalania społecznych zmian dokonanych dzięki zrealizowanym projektom.

Organizatorami debaty są:
Stowarzyszenie TRATWA
Fundacja „Umbrella”
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Urząd Miejski Wrocławia
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.Powrót do Aktualności →