Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Długoterminowy EVS w Gruzji (1.10.2013-31.07.2014)

Opublikowano w 18 lipca 2013 przez admin

ADRA Polska poszukuje dwóch wolontariuszy na zatwierdzony projekt EVS (Wolontariat Europejski) w Gruzji. Projekt rozpocznie się 1 października 2013 r. i będzie trwał 10 miesięcy. Wolontariusze będą zaangażowani w działania organizacji partnerskiej „Women for Regional Development”, ulokowanej w Dvabzu, niedaleko Ozurgeti, w regionie Guria.

Zadania wolontariuszy będą obejmować:

  • wspieranie działalności aktywizacyjnej centrum kobiet (wolontariusze mogą brać udział w planowaniu badań potrzeb mieszkańców wsi, w organizacji debat, koncertów, gier, konkursów, zawodów sportowych, działań ekologicznych i dobroczynnych, pomocy osobom bez zabezpieczenia socjalnego itp.).
  • pomoc w organizacji programów skierowanych do kobiet: programy przeciwko przemocy domowej, antydyskryminacyjne, pikniki, konkursy, seminaria – pomoc w poszukiwaniu funduszy, wypełnianie wniosków aplikacyjnych, pomoc w opracowywaniu planów strategicznych,
  • wyszukiwanie informacji na temat sfery działania organizacji i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w kraju pochodzenia wolontariuszy, promowanie programu wolontariatu, wspieranie inicjatyw lokalnych wolontariuszy, zajęcia wakacyjne dla społeczności lokalnej.

Działania te mogą być zaplanowane w różnych miejscowościach docelowych.

W ramach projektu wolontariusze będą mieć zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz ubezpieczenie i pomoc językową. Ponadto każdy wolontariusz weźmie udział w cyklu szkoleniowym EVS oraz otrzyma Certyfikat Youthpass, potwierdzający kompetencje nabyte w trakcie projektu.

Aby wziąć udział w projekcie, należy przesłać CV i list motywacyjny w języku angielskim na adres evs@adra.pl do 25 lipca 2013 r., podając w tytule: EVS GRUZJA.

Projekt jest współfinansowany przez Program Młodzież w Działaniu.Powrót do Aktualności →