Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dolnośląska Ak@demia ECDL dla 50+

Opublikowano w 31 lipca 2014 przez admin

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe ECDL na poziomach START i CORE.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego też udział w nim jest absolutnie BEZPŁATNY.

Skierowany jest do osób, które:
a. są w wieku 50-64 lata w chwili przystąpienia do Projektu,
b. posiadają wykształcenie co najwyżej średnie
c. na obszarze województwa dolnośląskiego uczą się, pracują lub zamieszkują ,
d. zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.
e. nie prowadzą działalności gospodarczej
f. nie byli, nie są i nie będą objęci wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 i/lub
9.6.2 i/lub Działaniu 9.3

więcej informacji: http://www.wroclawecdl.efsart.euPowrót do Aktualności →