Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dolnośląska Klinika Przedsiębiorczości

Opublikowano w 26 stycznia 2022 przez admin

Fundacja Imago serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w nowym projekcie dotacyjnym ”Dolnośląska Klinika Przedsiębiorczości” współfinansowanym ze środków Funduszu Europejskiego.

Projekt ten obejmie 80 uczestników z terenu woj. dolnośląskiego i jest kierowany do młodych osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą a pozostają poza rynkiem pracy. Podstawowe kryteria kwalifikacji do projektu:
a. wiek: 18-29 lat
b. status na rynku pracy: – osoby bez zatrudnienia, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., w tym:
-osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
-osoby bierne zawodowo.
c. miejsce zamieszkania lub nauki na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wrocławskim, m. Wrocław lub ząbkowickim.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
SZKOLENIA I DORADZTWO umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, w wysokości stawki jednostkowej na samozatrudnienie 23 050,00 PLN. WSPARCIE POMOSTOWE w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 15 600,00 PLN (tj. 2 600,00 PLN/m-c/os.).

Strona dedykowana projektowi

FORMULARZ REKRUTACYJNY można składać osobiście w biurze projektu we Wrocławiu lub biurze regionalnym w Ząbkowicach Śląskich. Formularz może również zostać przesłany pocztą, przesyłką kurierską lub mailowo.

Więcej informacji oraz dokumenty do znalezienia tutaj!Powrót do Aktualności →