Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dolnośląski Festiwal Wolontariatu 2014 – zorganizuj go razem z nami!

Opublikowano w 15 lipca 2014 przez admin

W imieniu Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” z przyjemnością zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje i grupy inicjatywne do zorganizowania razem z nami czwartej edycji „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu”.

Dolnośląski Festiwal Wolontariatu w roku 2014 daje możliwość samodzielnego zorganizowania w okresie od 1 września do 3 grudnia 2014 r. dowolnego wydarzenia o charakterze lokalnym, którego celem będzie promowanie i rozwój wolontariatu oraz aktywności społecznej na Dolnym Śląsku. Każdy organizator wydarzenia otrzyma na czas trwania Festiwalu status Partnera Lokalnego. Dodatkowo w dniach 4-6 grudnia 2014 r. wszyscy organizatorzy wydarzeń oraz zaproszeni goście będą mieli okazję wziąć udział w uroczystym Finale tegorocznej edycji Festiwalu, który odbędzie się we Wrocławiu.

Warunki współpracy pomiędzy Organizatorem Festiwalu a Partnerem Lokalnym:
– Partner Lokalny w całości odpowiada za realizację  wydarzenia (również od strony finansowej).
– Organizator w miarę możliwości udziela Partnerowi wsparcia merytorycznego i organizacyjnego (pozafinansowego).
– Organizator przekazuje Partnerowi logo Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu do stosowania na wszystkich materiałach dot. organizowanego wydarzenia.
– Organizator zamieszcza informację o wydarzeniu we wspólnym kalendarzu Festiwalowym, który zostanie wydany w formie elektronicznej i drukowanej.
– Organizator i Partner zobowiązują się do wzajemnej promocji organizowanego wydarzenia oraz całego Festiwalu w ramach swoich możliwości.
– Organizator zapewnia Partnerowi Lokalnemu co najmniej jedno miejsce podczas Finału Festiwalu we Wrocławiu z zapewnieniem zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów przejazdu po Wrocławiu środkami komunikacji miejskiej.

Warunkiem przystąpienia do wspólnej organizacji Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2014 jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawierającego wszystkie niezbędne informacje dot. planowanego wydarzenia. Po zatwierdzeniu wydarzenia przez Radę Programową Festiwalu zostanie sporządzone porozumienie pomiędzy Organizatorem Festiwalu a Partnerem Lokalnym.

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane na bieżąco, jednak ze względu na harmonogram pracy Rady Programowej Festiwalu prosimy o ich przesyłanie co najmniej 30 dni przed planowanym wydarzeniem.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski 
tel.: 74 665 11 11
kom.: 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.plPowrót do Aktualności →