Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw!

Opublikowano w 28 września 2021 przez Ula Bandurowska

💡 7 października 2021 roku na stronie www.maleinicjatywy.pl pojawi się lista rankingowa z informacją, które projekty zwyciężyły.

📢 Dotacje otrzyma minimum 30 młodych organizacji pozarządowych i minimum 15 grup nieformalnych i samopomocowych. 📢

💡 23 września 2021 o godzinie 15.00 opublikowaliśmy listy ocen formalnych:

Lista ocen formalnych młodych NGO

Lista ocen formalnych grup

💡 Do 25 września 2021 roku do godziny 15.00 organizacje i grupy miały czas na odwołanie się od oceny formalnej drogą mailową. Odwołanie złożone przez jedną z młodych organizacji zostało uwzględnione.

▪ Zaktualizowana lista ocen formalnych młodych NGO

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw realizują: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” i Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

Program jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Operacyjnego NOWEFIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030Powrót do Aktualności →