Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw – WYNIKI!

Opublikowano w 9 lipca 2020 przez Ula Bandurowska

8 lipca 2020 roku na stronie www.maleinicjatywy.pl zostały opublikowane LISTY RANKINGOWE z ocenami merytorycznymi wniosków złożonych w trakcie czerwcowego naboru wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw.

Dofinansowanie otrzymały 63 projekty, w tym 38 młodych organizacji pozarządowych oraz 25 grup nieformalnych i samopomocowych.

LISTA RANKINGOWA – MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | PDF
LISTA RANKINGOWA – GRUPY NIEFORMALNE I SAMOPOMOCOWE | PDF

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Program realizują:
💥 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
💥 Stowarzyszenie Tratwa
💥 Fundacja UmbrellaPowrót do Aktualności →