Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dom Opieki Wyręczającej dla terminalnie i przewlekle chorych dzieci młodzieży

Opublikowano w 7 stycznia 2021 przez admin

Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” uruchomiła Dom Opieki Wyręczającej, czyli placówkę pobytu krótkoterminowego dla terminalnie i przewlekle chorych dzieci i młodzieży w Żmigrodzie.

Placówka powstała w ramach projektu „Amor vincit omnia – kompleksowy projekt zapewnienia opieki wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląsk” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie w Domu Opieki Wytchnieniowej przewlekle, nieuleczalnie chorych w wieku od kilku miesięcy do 26 roku życia będzie mogło przebywać 4 podopiecznych. Do ich dyspozycji będą 2 pokoje, kuchnia i łazienka. Podopieczni będą przebywać kilka dni lub tygodni w zależności od potrzeb rodziców.

Opieka wytchnieniowa polega na czasowym przejęciu opieki nad chorym, gdy jego rodzic lub opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw osobistych, nie może tej opieki sprawować bezpośrednio.

W ramach poradnictwa specjalistycznego istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa, pracownika socjalnego, dietetyka (w zakresie żywienia osoby niesamodzielnej).

W projekcie przewidziano wsparcie rodziców – opiekunów faktycznych dzieci i młodzieży, niesamodzielnej, długotrwale, przewlekle i terminalnie chorej w formie krótkoterminowej, całodobowej opieki wytchnieniowej oraz w formie poradnictwa specjalistycznego.

Z usług opiekuńczych obejmujących opiekę wytchnieniową od 3 -14 dni pobytu rocznie na uczestnika projektu w placówce pobytu krótkoterminowego w Żmigrodzie (ul. Willowa 4) mogą skorzystać:

  • osoby w wieku 0-26 lat,
  • niepełnosprawne, niesamodzielne, terminalnie, przewlekle i nieuleczalnie chore,
  • zamieszkujące na terenie Dolnego Śląska.

Ze wsparcia w formie poradnictwa mogą skorzystać:
– osoby opiekujące się osobą niesamodzielną (zakwalifikowaną do korzystania z usług opiekuńczych w placówce pobytu krótkoterminowego), które nie są opiekunem zawodowym ani nie pobierają wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną (czyli np. rodzic lub opiekun prawny sprawujący bezpośrednią opiekę).

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci jest przekonane, że oferta projektu doskonale wpisuje się w proces wsparcia osób i rodzin sprawujących stałą opiekę nad osobą niesamodzielną korzystających z usług Państwa Ośrodka.

Informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”

Rekrutacja jest ciągła.

Informacji dotyczących rekrutacji udziela p. Agata Pustuła:
nr tel. 511 450 927
e-mail: rekrutacjaavo@hospicjum.wroc.plPowrót do Aktualności →