Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Nie siedź w domu. Działaj!”

Plakat (1)

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie Fundacji „Umbrella”!

Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych oraz osób pracujących z młodzieżą z terenu Miasta Wrocławia oraz powiatów ościennych tj. powiat wrocławski, średzki i trzebnicki.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W przypadku osób między 13 a 18 rokiem życia, do udziału w projekcie wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

 

Więcej informacji: 

u.bandurowska@sektor3.wroclaw.pl

a.cisowska@sektor3.wroclaw.pl

tel. 518 269 682

 

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.