Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fudnacja Umbrella dołączyła do Sieci Lokalnych Inkubatorów NGO na Dolnym Śląsku!

Opublikowano w 9 stycznia 2014 przez admin

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA – jako podmiot prowadzący Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 – podpisała porozumienie o współpracy w rozwoju Sieci Lokalnych Inkubatorów NGO na Dolnym Śląsku i wspólnych działaniach w jej ramach. Obecnie sieć prowadzą trzy duże organizacje: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Tratwa oraz Fundacja UMBRELLA.

Oficjalne przystąpienie UMBRELLI do Sieci Lokalnych Inkubatorów NGO na Dolnym Śląsku dokonało się w obecności przedstawicieli Samorządu Województwa Dolnośląskiego w osobach p. Radosława Mołonia – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, p. Agnieszki Kowol – dyr. Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i p. Dominika Golemy – dyr. Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Dziękujemy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych za udostępnienie relacji filmowej z Konferencji „Sieć Lokalnych Inkubatorów NGO na Dolnym Śląsku jako narzędzie wzmacniania aktywności obywatelskiej w Polsce i w Europie. Stan obecny i perspektywy”.Powrót do Aktualności →