Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fundacja Aktywizacja zaprasza do udziału w projekcie „Profesjonalni Niepełnosprawni”

Opublikowano w 17 kwietnia 2014 przez admin

W ramach projektu Beneficjenci uzyskają dostęp do kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia, umożliwiającego wejście na rynek pracy oraz przygotowującego do podjęcia zatrudnienia.
Projekt „Profesjonalni niepełnosprawni” skierowany jest do osób niepełnosprawnych:

  • w wieku od 18 do 67 lat (do wieku emerytalnego),
  • posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pozostających bez zatrudnienia tj. nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, poszukujących pracy niezatrudnionych,
  • zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego lub lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Więcej informacji

 Powrót do Aktualności →