Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fundacja Praca Moc Energia zaprasza do wzięcia udziału w badaniach

Opublikowano w 1 lipca 2020 przez Ula Bandurowska

Fundacja Praca Moc Energia realizując założenia swojej osi działania na lata 2019-2022, z troską patrzy na sytuację, w jakiej znalazły się wrocławskie organizacje pozarządowe.

Stan pandemiczny ograniczył możliwości działania wszystkich organizacji pozarządowych jak i zredukował postawy darczyńców. W ramach wiedzy i kompetencji Fundacji Praca Moc Energia szuka dobrych rozwiązań.

W celu poznania potrzeb i barier, na jakie trafiają NGOsy prowadzą badanie poziomu zaangażowania organizacji pozarządowych w korzystanie z multimediów w celu realizacji swoich misji statutowych.

Do badania wykorzystany został Formularz Google, którego wypełnienie nie wymaga logowania.

Link do Formularza Google

Strona www FundacjiPowrót do Aktualności →