Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Grupa Branżowa ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu u osób działających w NGO

Opublikowano w 8 lipca 2020 przez admin

 

We Wrocławiu powstała Grupa Branżowa ds. profilaktyki i przeciwdziałania kryzysowi psychicznemu u osób działających w NGO.

Celem grupy jest podjęcie prac nad Pilotażowym modelem wsparcia psychologicznego dla wrocławskich NGO.


Pierwsze spotkanie odbyło się w Centrum Sektor 3 i uczestniczyły w nim: Fundacja DO, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz gościnnie Joanna Troszczyńska-Reyman z Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Organizacje, które są zainteresowane włączeniem się do prac Grupy Branżowej są proszone o kontakt na adres: damian.dudala@fibirl.org.pl.

 Powrót do Aktualności →