Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

I Dolnośląska Konferencja Popularno-Naukowa na rzecz Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego

Opublikowano w 15 marca 2017 przez admin

Zapraszamy do udziału w I Dolnośląskiej Konferencji Popularno-Naukowej na rzecz Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego.

• Organizatorzy Konferencji:
Dolnośląska Fundacja na Rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina” we współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Katedrą Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

• Adresaci:
Konferencja w szczególności skierowana jest do: przedstawicieli świata nauki: socjologów, polityków społecznych, ekonomistów, pedagogów, specjalistów z zakresu pracy z dziećmi, przedstawicieli rządu (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka), samorządów (Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Wrocławia, starostwa powiatowe i organizatorzy pieczy zastępczej), przedstawicieli sądownictwa, rodziców zastępczych, organizacji pozarządowych, w tym członków Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, kandydatów na rodziny zastępcze i innych osób związanych i/lub zainteresowanych tematem rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego, w tym różnych specjalistów.

• Termin i miejsce:
31 marca 2017 r. w godz. 8.30-15.30 w WenderEdu Business Center we Wrocławiu, przy ul. św. Józefa 1/3.

• Rejestracja:
W dniach 13-26 marca 2017r. na naszej stronie www.przystanekrodzina.pl/konferencja otwarta będzie rejestracja. Ze względu na ograniczone warunki organizacyjno-finansowe o uczestnictwie w konferencji decydować będzie kolejność zarejestrowanych zgłoszeń.

• Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zaproszenie

 Powrót do Aktualności →