Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europa bez granic – strefa Schengen”

Opublikowano w 15 października 2014 przez admin

Serdecznie zapraszamy na drugą odsłonę ogólnopolskiej konferencji naukowej „Europa bez granic – strefa Schengen”.

10:00-10:15 – Uroczyste otwarcie konferencji – Grzegorz Małyga Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław
Agnieszka Parol Katolicki Uniwersytet Lubelski

10:15-12:00 – Panel ekspercki: debata – moderatorka Agnieszka Parol Katolicki Uniwersytet Lubelski

12:00-12:30 – Przerwa kawowa

12:30-14:00 – Panel studencki: referaty – moderatorka Agnieszka Parol Katolicki Uniwersytet Lubelski.

12:30-12:45 – Joanna Grześkowiak, studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Temat referatu: „Imigranci, a południowa granica strefy Schengen”

12:45-13:00 – Jagoda Włoch, studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Temat referatu: „Zarządzanie granicami i kontrola ruchu granicznego w ramach Strefy Schengen”

13:00-13:15 – Paweł Banul, student Uniwersytetu Łódzkiego, Temat referatu: „”Polityka azylowa w kontekście działań państw sygnatariuszy układu z Schengen.”

13:15-13:30 – Agnieszka Wojciechowska, studentka Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Temat referatu: „Polska w strefie Schengen – szanse i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa publicznego”

13:30-13:45 – Joanna Siekiera, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego, Temat referatu: „Strefa Schengen a Karta Polaka”

13:45-14:00– Piotr Piss, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, Temat referatu: „Przemyt w Republice Litewskiej jako zagrożenie dla państw strefy Schengen”

14:00-14:15 – Zakończenie konferencji – Grzegorz Małyga Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Wrocław
Agnieszka Parol Katolicki Uniwersytet LubelskiPowrót do Aktualności →