Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Impreza biegowa

Opublikowano w 28 kwietnia 2015 przez admin

Celem imprezy jest popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji; promowanie zdrowego stylu życia; krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności; integracja środowiska biegowego; rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup wiekowych i zawodowych.

ORGANIZATOR: Fundacja WROACTIV we Wrocławiu
WSPÓŁORGANIZATOR: Wrocławski Park Technologiczny SA

TERMIN I MIEJSCE:

10 maja 2015
start: godz. 13:00, ul. Duńska (obok budynku Delta)
meta: ul. Duńska (obok budynku Delta)

DYSTANS: ok. 7 km – bieg główny

PROFIL TRASY: ul. Austriacka, ul. Duńska, teren Wrocławskiego Parku Technologicznego SA, ul.Szwajcarska (3 pętle) .

ZGŁOSZENIA I OPŁATY:
elektroniczne do biegu i NW/ nordic walking/ poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: www.wroactiv.pl do dnia 07.05.2014 lub osobiście w dniu zawodów.

W dniu zawodów opłata startowa dla wszystkich zawodników wynosi 30 zł. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu uiszczonej przelewem opłaty startowej na koncie organizatora. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.

UCZESTNICTWO: w biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli do dnia startu 16 lat (rok ur. 1999), osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za zgodą opiekuna prawnego podpisaną w Biurze Zawodów,warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia do braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych,zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

NAGRODY: pamiątkowe upominki oraz medale dla 3 najlepszych w kategoriach wiekowych – bieg główny pamiątkowe upominki oraz medale dla 3 najlepszych w OPEN kobiet i mężczyzn – nordic walking.pamiątkowe upominki dla 3 najlepszych w kategorii małżeństw oraz WPT

IMPREZY TOWARSZYSZĄCE:

Bieg Skrzata

W ramach Biegu od godz. 10:00 odbędą się imprezy dla dzieci przedszkolnych promujące zdrowy styl życia.

Zapisy do biegów dziecięcych rozpoczną się o godz. 8:30 w Biurze Zawodów, zakończenie o godz. 9.40. Start dla dzieci jest bezpłatny.
godz. 10:00 dystans ok. 50 m – rocznik 2011
godz. 10:20 dystans ok. 50 m – rocznik 2010
godz. 10:40 dystans ok. 200 m – rocznik 2009
godz. 11:00 dystans ok. 300 m – rocznik 2008

Uroczyste wręczenie nagród za zajęcie I, II i III miejsca w kategoriach dziewcząt i chłopców odbędzie się po zakończeniu każdego biegu.
Dla wszystkich uczestników biegów dziecięcych przewidziane są słodkie upominki.
Przed biegiem przedszkolaków zorganizowane zostaną dodatkowe atrakcje. M.in. malowanie buziek, zajęcia plastyczne, konkurencje sportowe, Centrum Edukacyjne.

Bieg Rodzinny – godz. 11:20. ok. 2 km
W Biegu Rodzinnym bierze udział drużyna składająca się z co najmniej jednej osoby pełnoletniej oraz dziecka (dzieci). Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest przebiegnięcie przez wszystkich członków Rodziny linii mety trzymając się za ręce. Bieg ma charakter rekreacyjny, nie będzie prowadzona klasyfikacja. Niepełnoletni uczestnicy drużyn otrzymają pamiątkowe dyplomy.

NW / Nordic walking /– godz. 12.00 – 2 pętleW zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli do dnia startu 16 lat (rok ur. 19999).Prowadzona będzie klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn.Powrót do Aktualności →