Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Inauguracyjne spotkanie GDS ds. młodzieży

Opublikowano w 5 lutego 2015 przez admin

Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, którym bliskie są sprawy młodzieży – jej rozwoju, aktywizacji, roli w życiu społecznym Wrocławia.


Termin: poniedziałek, 16 lutego 2015, w godz. 12.00 – 14.00
Miejsce: sala konferencyjna Sektor 3, ul. Legnicka 65.
Lokalizacja: http://www.sektor3.wroclaw.pl/kontakt/

Cel spotkania:
Diagnoza obecnej sytuacji, wspólna dyskusja, identyfikacja tematów do dyskusji, celów i
priorytetów działań. Tworzenie dobrych wzorców i praktyk działania; wypracowanie spójnej
polityki młodzieżowej we Wrocławiu.

W spotkaniu wezmą udział:
Przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Dominik Golema – Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu, do dnia 13.02.2015 do godz. 10.00 na adres:
rafal.florczak@um.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy:
Instytut Edukacji Społecznej
Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Biuro ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Grupy Dialogu Społecznego (GDS): propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM
Wrocławia / Rzecznika ds. Dialogu Społecznego.

Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO – pracownicy
UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa
efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we WrocławiuPowrót do Aktualności →