Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Inauguracyjne spotkanie GDS ds. zieleni

Opublikowano w 16 września 2014 przez admin

Wrocław już od XIX stulecia ma reputację miasta zieleni. Jednak obecny intensywny rozwój miasta sprawia, że tworzenie terenów zieleni nie nadąża za rosnącymi potrzebami. Dodatkowo konsekwencją rozwoju miasta czyli nowych inwestycji i rozbudowy infarstruktury bywa konieczność wycinki drzew.
Pierwsze spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni we Wrocławiu odbędzie się w dniu 18 września 2014 r. (czwartek) w EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25a, o godz. 15:00. Będzie miało charakter otwarty. Spotkanie posłuży określeniu potrzeb miasta i jego mieszkańców w zakresie głównych proponowanych obszarów tematycznych: tworzenia nowych obszarów zieleni i dbania o zieleń istniejącą, w tym racjonalizacji wycinki drzew.Powrót do Aktualności →