Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacje w sprawie funkcjonowania WCWOP Sektor 3 w związku z pandemią COVID-19

Opublikowano w 20 stycznia 2022 przez admin

W związku z rozwijającą się V falą pandemii COVID-19 i wprowadzanymi przez władze państwowe obostrzeniami, Zarząd Fundacji „Umbrella”  wprowadził na terenie Centrum Sektor 3 od dnia 20.01.2022 do odwołania nowe zasady funkcjonowania Centrum.

Wśród zapisów znalazły się między innymi następujące wytyczne dotyczące beneficjentów:

 • Beneficjentów bezwzględnie obowiązuje noszenie maseczek przez cały czas przebywania na terenie Centrum Sektor3, dezynfekcja rąk i utrzymywanie dystansu min. 1,5 m osoba od osoby. Upoważniamy pracowników do odmowy obsługi osób bez maseczek.
 • Wszyscy pracownicy zobowiązani są do noszenia maseczek w kontakcie z beneficjentami,
 • Obsługa beneficjentów odbywa się bezkontaktowo – rozmowa przez zamknięte drzwi do sekretariatu, wydawanie poczty, dokumentów, kluczy do sal itp. wyłącznie w systemie „śluzy”,
 • Doradztwo, konsultacje i szkolenia organizowane przez Centrum Sektor 3 odbywać się mają wyłącznie w formach bez kontaktu osobistego (telefonicznie, mailowo, zdalnie/online),
 • Każda osoba wchodząca do Centrum zobowiązana jest wypełnić formularz kontaktowy, w razie wykrycia zakażenia wśród odwiedzających lub pracowników. Odwiedzających nas beneficjentów uprasza się o niezwłoczne powiadomienie nas o ewentualnym potwierdzeniu zakażenia, tak, abyśmy mogli zidentyfikować krąg kontaktów i powiadomić kolejne osoby o zagrożeniu,
 • Dostępne dla beneficjentów są wyłącznie następujące sale ograniczone limitem osób:
  nr 2 komputerowa – 6 osób,
  nr 3 duża szkoleniowa – 8 osób,
  nr 4 mała szkoleniowa – 5 osób,
  nr 5 konferencyjna – 30 osób,
  nr 6 konsultacyjna – 5 osób
  W każdej sali spotkać się może nie więcej niż wyznaczona liczba osób! Do obowiązków organizatorów spotkań należy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemicznego i niniejszego zarządzenia wobec uczestników, a po zakończeniu spotkania – dezynfekcja stołów, pulpitów, poręczy krzeseł oraz otwarcie okien (środki do dezynfekcji są zapewnione). Przerwa w użytkowaniu sal wynosi 2 godziny.

Zasady powyższe mogą ulegać zmianom, w miarę rozwoju sytuacji epidemicznej i wprowadzanym zarządzeniom władz państwowych i samorządowych, a także ze względu na ewentualne braki kadrowe w Centrum Sektor 3.

Chcesz być na bieżąco – zapisz się do newslettera na www.sektor3.wroclaw.pl i śledź nas na https://www.facebook.com/CentrumSektor3

Dbajmy o zdrowie – swoje i innych!

Zarząd Fundacji „Umbrella”Powrót do Aktualności →