Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Inicjatywy społeczne i kulturalne angażujące seniorów – diagnoza i ewaluacja na Dolnym Śląsku

Opublikowano w 25 października 2013 przez admin

Instytut Rzeźby Społecznej – fundacja z siedzibą we Wrocławiu – zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pt. „Inicjatywy społeczne i kulturalne angażujące seniorów – diagnoza i ewaluacja na Dolnym Śląsku”.

Celem badania jest poznanie oraz systematyzacja różnorodnych form aktywności społecznej i kulturalnej seniorów na Dolnym Śląsku, organizowanych przez lokalne instytucje i organizacje.

Projekt jest realizowany ze środków publicznych otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Obserwatorium Kultury”. Partnerem Projektu jest Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”.

Aktualnie realizujemy socjologiczną diagnozę na Dolnym Śląsku, w ramach której przeprowadzamy indywidualne rozmowy z Ekspertami – Reprezentantami organizacji oraz instytucji, które podejmują, realizują, wdrażają różnorodne inicjatywy skierowane do seniorów. Tematem rozmów są doświadczenia w realizacji takich działań.  Zachęcamy dolnośląskie instytucje i organizacje zainteresowane uczestnictwem w projekcie do zgłaszania się do nas.

Udział dolnośląskich organizacji i instytucji w tym badaniu przyczyni się do uzyskania, systematyzacji oraz rozwoju wiedzy na temat inicjatyw społecznych i kulturalnych adresowanych do seniorów. Na podstawie zebranego i opracowanego w sposób poufny i zbiorczy materiału, powstanie publikacja elektroniczna. Zostanie również zorganizowany panel ekspercki z udziałem podmiotów uczestniczących w badaniu oraz innych zaproszonych gości zainteresowanych tematem diagnozy.

Kontakt z organizatorami:

INSTYTUT RZEŹBY SPOŁECZNEJ, tel. (0) 609 473 068
e-mail: rzezba_spoleczna@wp.pl lub ewamiszcz@gmail.com
biuro projektu: ul. Kościuszki 35 E, 50-011 Wrocław
www.fundacjairs.org/projektyPowrót do Aktualności →