Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Innowacyjne NGO – zapraszamy liderów NGO

Opublikowano w 5 marca 2015 przez admin

Celem warsztatu jest podnoszenie kompetencji liderów organizacji pozarządowych, budowanie efektywniejszego i sprawniejszego NGO oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

W ramach projektu odbywać się będą: panele dyskusyjne, warsztaty z obszarów, które są problemowe dla organizacji pozarządowych oraz z którymi zmagają się liderzy społeczni oraz praca nad case study, które umożliwi NGO  efektywniej realizować swoje działania.
Wspólna wymiana doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk ma służyć budowaniu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowym, a także wpływać na efektywność działania liderów NGO.

Zapisy:
Zapisy na stronie – http://tinyurl.com/qgg56d4 najpóźniej do dnia 15.03.2015. Liczba miejsc ograniczona. Kryterium udziału w spotkaniu jest: dotychczasowa działaność, aktywność oraz jakoś wypełnionego kwestionariusza.

Korzyści z udziału:
– Rozwój swoich umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy
– Poznanie najlepszych praktyk biznesowych, które mogą zostać zaadaptowane do środowiska NGO
– Poszerzenie sieci kontaktów, budowanie relacji oraz partnerstw

Adresaci:
Innowacyjne NGO skierowane jest do proaktywnych działaczy organizacji pozarządowych
zainteresowanych dobywaniem nowych doświadczeń, podnoszeniem swoich kompetencji oraz rozszerzaniem swojej sieci kontaktów.

Harmonogram:
do 15.03 – Elektroniczna rejestracja uczestników
16.03.2015 – Weryfikacja zgłoszeń oraz informacja mailowa do wszystkich uczestników (pozytywna bądź negatywna)

Agenda spotkania 19.03.2015 – Krzywy Komin:
18.00-18.30 Wprowadzenie oraz zapoznianie uczestników
18.30-18.45 Analiza problemów/zagadnień zgłoszonych przez uczestników
18.45-19.30 Praca w grupach nad wybranymi problemami/zagadnieniami
19.30-20.15 Wnioski oraz kolejne kroki

Jeśli macie sugestie/pytania – zapraszamy do kontaktu: laboratorium@akademiaodpowiedzialnosci.pl

Informacje o projekcie dostępne na: http://akademiaodpowiedzialnosci.pl/aktualnosci_czytaj?id=50&t=Innowacyjne_NGOPowrót do Aktualności →