Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Intensywny kurs języka angielskiego po wyjątkowo niskiej cenie – 5 zł za godzinę lekcyjną (projekt dofinansowany przez UE)

Opublikowano w 11 lipca 2017 przez admin

Od 1 października 2017 r. WWSIS „Horyzont” (www.horyzont.eu) we współpracy z Fundacją „Labore Nobilis” (www.laborenobilis.pl) uruchamia roczny intensywny kurs języka angielskiego dla wszystkich chętnych. Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 800 godzin lekcyjnych. Po ukończeniu kursu słuchacze powinni opanować j. angielski na poziomie B1.


 
Kurs poprowadzą certyfikowani lektorzy Fundacji „Labore Nobilis” w budynku Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont”  przy ul. Wejherowskiej 28 we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 08.30-14.00.
 
 Koszt całego kursu to 4500 złotych (1100 Euro). Dla słuchaczy, którzy zdecydują się załatwić wszystkie formalności za pośrednictwem Fundacji „Labore Nobilis” uczelnia przygotowała bonifikatę w wysokości 10%, czyli wówczas opłata za cały kurs wynosi 4050 złotych (980 Euro). Opłatę należy wnieść za cały rok z góry, najpóźniej do 15 września 2017 r.
 
Osoby zainteresowane podjęciem nauki na w/w warunkach powinny:
 
1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy (w załączniku) i przesłać go na adres Fundacji: labore.nobilis@op.pl
2. Wpłacić 80 zł (lub 20 Euro) na konto Fundacji „Labore Nobilis” (Tytuł przelewu: „opłata rejestracyjna – kurs j. angielskiego”).
Nr konta Fundacji dla przelewów z Polski: 39 1750 0012 0000 0000 2608 7357
Nr konta Fundacji dla przelewów z zagranicy (kod SWIFT/BIC): RCBWPLPW 39 1750 0012 0000 0000 2608 7357
Adres: Fundacja „Labore Nobilis”, 54-403 Wrocław, ul. Stanów Zjednoczonych 25a.
3. Czekać na pisemne potwierdzenie ze strony Fundacji (w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia opłaty rejestracyjnej).
 
Ze względu na ogromne zainteresowanie kursem i ograniczoną liczbę miejsc radzimy niezwłocznie odesłać wypełniony formularz i dokonać opłaty rejestracyjnej. W przeciwnym razie nie jesteśmy w stanie zagwarantować wolnych miejsc.

KWESTIONARIUSZPowrót do Aktualności →