Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Interesuje Cię zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w edukacji? Ten projekt jest dla Ciebie!

Opublikowano w 2 kwietnia 2019 przez admin

Cztery kraje, wyzwanie, idea i ten sam cel: wykorzystanie technologii do pokonania różnic kulturowych i językowych.

W skrócie jest to projekt VIRAL dla lokalnych społeczności, który łączy 5 partnerów z 4 różnych europejskich krajów – Włoch, Polski, Rumunii i Grecji – wokół innowacyjnego i ambitnego projektu badawczego mającego na celu wprowadzenie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w nauczaniu kompetencji międzykulturowych, a także użycia jej jako narzędzia służącego pokonywaniu barier i wzajemnej nieufności w lokalnych społecznościach.

Projekt jest dedykowanym małym społecznościom, które w ostatnich latach po raz pierwszy doświadczają spotykania się różnych kultur, często tworząc przy tym nieufność i niepewność.

Celem projektu jest stworzenie zestawu obejmującego narzędzia techniczne i podręcznik nauczania, który będzie dostępny dla szkół, instytucji publicznych, ośrodków recepcyjnych oraz dla wszystkich osób zaangażowanych w edukację i włączanie społeczne.

Projekt prowadzony jest przez NKey (Włochy) – organizację zajmującą się doradztwem technologicznym, partnerami są: Centrum Edukacji i Badań Społecznych (Polska) i Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii (Włochy) zaangażowane w badania nad zastosowaniem rzeczywistości wirtualnej w obszarze dydaktyki i doradztwa językowego; a także ASPES (Rumunia) oraz HIGGS (Grecja) jako partnerzy zaangażowani we wdrożenie rezultatów w swoich społecznościach lokalnych.

Zapraszamy do śledzenia naszych prac i rezultatów na: https://viral.nkey.it/ oraz https://www.facebook.com/VIRAL-For-Local-Communities-350270388902142/.

zdjęcie w tlePowrót do Aktualności →