Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Opublikowano w 14 sierpnia 2018 przez admin

Organizatorzy IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, zapraszają do udziału w w/w wydarzeniu – jest to środowiskowa dyskusja osób z niepełnosprawnościami na temat ich praw. Kongres odbędzie się 25 października br. w Warszawie, w budynku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (ul. Chodakowska 19/31).

Kongres gromadzi wokół siebie samych fantastycznych ludzi, którym na sercu leży dobro każdego człowieka.

Formularz zgłoszeniowy – https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=teL4pc4Hw0CqhakajsumL8_2WOi_ogVCpfWLXra7WtRUMlJXVzI5SDVFVzZHNjIwRE9TOVZaM05DUi4u

Wysłanie wypełnionego formularza jest gwarancją rezerwacji miejsca. Gdy limit osób zostanie przekroczony, formularz automatycznie stanie się niedostępny.  Po zapisaniu będziesz na bieżąco otrzymywać aktualności dotyczącego zbliżającego się wydarzenia.

ILOŚĆ MIEJSC jest ograniczona, dlatego liczy się każda sekunda!

_________________________________________________________

Dlaczego warto przyjść na Kongres?

Bo jeśli nie będziemy mówić o swoich sprawach, nikt nie zrobi tego za nas!

Bo Niezależne Życie nadal pozostaje tylko ideą – brakuje godziwych świadczeń, usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej, mieszkań wspomaganych…

Bo rodziny zostawione same sobie popadają w coraz większe problemy!

Bo segregacja w edukacji nie może być podstawowym rozwiązaniem!

Bo mamy dość biedy i braku miejsc pracy – minimalne wynagrodzenie nie jest godną płacą, a z renty trudno wyżyć!

Bo wyjście z domu i dotarcie do sklepu, kina, urzędu, a nawet skorzystanie ze strony w Internecie jest często utrudnione lub niemożliwe!

Bo tylko 9% budynków w Polsce jest architektonicznie dostępnych!

Bo obecne w życiu publicznym osoby z niepełnosprawnościami można policzyć na palcach jednej ręki!

Bo kobiety z niepełnosprawnościami są podwójnie dyskryminowane!

Bo potrzebujemy solidarności we własnym środowisku!

Bo Kongres może być początkiem zmiany społecznej!

 

Jakie będą tematy rozmów?

Od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się równych praw. Gwarantuje je nam Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i Niezależnego Życia ciągle nie jest realizowane.

„Za Niezależnym Życiem” – to hasło Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Tegoroczna edycja ma wyjątkowe znaczenie, gdyż miał miejsce głośny i ważny protest osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, między innymi w obronie prawa do Niezależnego Życia. W odpowiedzi Rząd zaproponował pakiet rozwiązań, w tym Program Dostępność Plus i Mapę Drogową. Planowana jest także reforma orzecznictwa. Jednocześnie ONZ we wrześniu ocenia rządowe sprawozdanie z wdrażania Konwencji.

Uczestnicy Kongresu będą się zastanawiać i dyskutować o tym:

  • Jak wdrożyć w Polsce ideę Niezależnego Życia – godziwe świadczenia, usługi asystenckie, przerwę wytchnieniową, mieszkania wspomagane, włączającą edukację, rynek pracy otwarty na osoby z niepełnosprawnościami, dostępną przestrzeń, włączające społeczeństwo itp.?
  • Jak wygląda nasza rzeczywistość po sejmowym proteście osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin?
  • Jak budować silny ruch na rzecz pełnego wdrożenia praw człowieka osób z niepełnosprawnościami? Jak włączać różne grupy osób z niepełnosprawnościami?

W tym roku szczególnie zadbamy o obecność i włączenie środowiska rodziców osób z niepełnosprawnościami i osób sprawujących faktyczne wsparcie (opiekunów), w tym osób zaangażowanych w sejmowy protest.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Każdy ma wpływ na otaczająca rzeczywistość i może włączyć się do dyskusji.

Wzorem lat ubiegłych Kongres poprzedzać będą spotkania konsultacyjne w regionach, tak zwane Konwenty Regionalne. Odbędą się one w kilkunastu miastach w całej Polsce (aktualna lista pojawi się wkrótce na stronie www.konwencja.org). Zdając sobie sprawę, że nie każdy będzie miał możliwość przyjechać do Warszawy aby wziąć udział w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami zapraszamy także do udziału w tych regionalnych spotkaniach. W celu zgłoszenia swojego udziału w Konwencie, należy skontaktować się z organizatorami w poszczególnych miastach.

**Na stronie konwencja.org znajduje się już formularz zgłoszeniowy na IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami „Za Niezależnym Życiem”, który odbędzie się 25 października 2018 r. na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (ul. Chodakowska 19/31).

Aktualizacje o wydarzeniu dostępne będą na www.konwencja.orghttps://www.facebook.com/raportalternatywny/ oraz w specjalnie utworzonym wydarzeniuhttps://www.facebook.com/events/198612920949740/.

Zachęcamy do dołączania się!

Za Niezależnym Życiem!Powrót do Aktualności →