Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jak chcemy rozmawiać o przyszłości Wrocławia?

Opublikowano w 10 września 2015 przez admin

Kiedy, gdzie, jak i z kim mieszkańcy chcą rozmawiać o mieście? Na odpowiedzi czeka miejskie Biuro ds. Partycypacji Społecznej. Swoje propozycje można wysyłać na adres: konsultacje@um.wroc.pl
Miejscy urzędnicy chcą wciągnąć mieszkańców we współzarządzanie miastem i opracowują katalog dobrych praktyk partycypacji. Zanim powstanie, chcą poznać oczekiwania mieszkańców.

– Jakie narzędzia do rozmawiania są najwygodniejsze i najciekawsze dla mieszkańców? Kiedy i gdzie chcą rozmawiać? Chcą się spotykać, czy może rozmawiać z wykorzystaniem mediów elektronicznych, słać listy, brać udział w warsztatach? Jak często chcą rozmawiać – czyli czy jest „próg bólu” w partycypacji? Czy potrzebują rozmowy z urzędnikami, czy może wolą robić to przez pośredników? Odpowiedzi na takie pytania chcemy otrzymać od mieszkańców – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyr. Biura ds. Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Mieszkańcy swoje propozycje mogą wysyłać do 27 września, na adres:konsultacje@um.wroc.pl

– Wszystkie uwagi, które dostaniemy, opracujemy i opublikujemy na przełomie października i listopada, a następnie rozmawiać będziemy już w oparciu o to, co będziemy mieli opublikowane. Przy okazji prac nad Strategią Wrocławia 2030 zorganizujemy seminarium i szerszą publiczną dyskusję na ten temat – dodaje Bartłomiej Świerczewski.Powrót do Aktualności →