Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jaka ma być lokalna polityka integracyjna?

Opublikowano w 25 maja 2022 przez admin

Konsultacje społeczne założeń międzykulturowej polityki integracyjnej Wrocławia

Nazwa
Jaka ma być lokalna polityka integracyjna?
Co konsultujemy?
Założenia międzykulturowej polityki integracyjnej Wrocławia
Termin
26 maja–19 czerwca 2022 r.
Zakres
Edukacja i integracja międzykulturowa dzieci i młodzieży
Utrzymanie zaangażowania wolontariuszy (w sytuacjach kryzysowych i długofalowo)
Wsparcie procesu usamodzielniania się migrantów/ migrantek i uchodźców/ uchodźczyń (miejsca zamieszkania i aktywizacja zawodowa)
Włączanie migrantów/ migrantek i uchodźców/ uchodźczyń w lokalne procesy społeczne Migranci/ migrantki i uchodźcy/ uchodźczynie w lokalnych społecznościach
Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych
Uwzględnianie potrzeb i zasobów migrantów/ migrantek i uchodźców/ uchodźczyń w lokalnych dokumentach strategicznych
Cel
Zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców Wrocławia dotyczących tego, jak odpowiedzieć na aktualne wyzwania integracji międzykulturowej.
Formy
E-FORMULARZ OPINII | 26.05–19.06.2022 r. |
SPOTKANIE STOLIKOWE | 2.06.2022 r. (czwartek), g. 12:30–14:30, Czasoprzestrzeń, ul. Tramwajowa 1–3 | Obowiązują zapisy do 30 maja.
WARSZTATY DLA MŁODYCH | 26.05–19.06.2022 r. | Warsztaty konsultacyjne w jednym z wrocławskich liceów ogólnokształcących (w klasach przygotowawczych i międzykulturowych) | Spotkanie w pozaszkolnych międzykulturowych grupach młodzieżowych
ZBIERANIE OPINII DROGĄ MAILOWĄ | 26.05–19.06.2022 r. | Opinie na temat sytuacji dzieci i młodzieży w kontekście integracji | Wysyłka na adres koordynatorki, Hanny Achremowicz, (h.achremowicz@edukacjakrytyczna.pl).
Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w tym migranci, migrantki, uchodźcy i uchodźczynie, a także przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych
Efekt
Raport z konsultacji z informacją o uwzględnionych opiniachPowrót do Aktualności →