Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komunikacja Alternatywna II

Opublikowano w 27 sierpnia 2013 przez admin

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty – są jeszcze wolne miejsca na termin 07-08.09.2013!

Prowadzące: Aldona Mysakowska-Adamczyk , Anna Janus
Miejsce: Wrocław

Zagadnienia:

  • Diagnoza umiejętności porozumiewania się i możliwości ich wspomagania.
  • Pomoce do komunikacji – rodzaje pomocy, znaków graficznych i dostępu wyboru     znaków.
  • Tworzenie indywidualnego systemu komunikacji.
  • Technologia wspomagająca komunikację: komunikatory, programy komputerowe
  • Aktywności z wykorzystaniem pomocy do komunikacji.
  • Podstawowe funkcje programu Boardmaker.
  • Tablice dynamiczne z wykorzystaniem programu Boardmaker, Grid2 i Grid player na IPad.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:  rodziców, opiekunów niepełnosprawnych dzieci, terapeutów pracujących na co dzień z niepełnosprawnymi dziećmi –  osoby zamieszkujące lub pracujące we Wrocławiu.

Szczegóły na: http://www.potrafiepomoc.org.pl/komunikacja-alternatywna-poziom-zaawansowanyPowrót do Aktualności →