Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komunikat dla organizacji korzystających z usługi adresu siedziby/korespondencyjnego i obsługi odbioru poczty w Centrum Sektor 3

Opublikowano w 19 maja 2020 przez admin

Od dnia 31 grudnia 2020, zgodnie z zapisami w Regulaminie Centrum Sektor 3 i ofertą realizacji zadania publicznego Gminy Wrocław pn. „Prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 w latach 2020-22”, z adresu siedziby/korespondencyjnego w Centrum Sektor 3 będą mogły korzystać tylko te organizacje, którym od momentu zarejestrowania nie minęło 5 lat.

„Usługa adresowa” w założeniu jest przeznaczona wyłącznie dla nowo powstających organizacji, które w początkowym okresie działania potrzebują takiego wsparcia. W związku z tym prosimy wszystkie „starsze” organizacje o przygotowanie się do nowej sytuacji i zmianę adresu siedziby w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 31.12.2020. Po tym terminie zaprzestaniemy obsługi pocztowej tych organizacji.

Jednocześnie informujemy, że z dniem dzisiejszym wznawiamy dla nowo powstających organizacji możliwość skorzystania z adresu siedziby/korespondencyjnego w Centrum Sektor 3 i obsługi pocztowej na zasadach opisanych w Regulaminie Centrum Sektor 3 i w Regulaminie Obsługi Pocztowej Powrót do Aktualności →