Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konferencja – Rola Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu polityk publicznych na Dolnym Śląsku

Opublikowano w 11 czerwca 2015 przez admin

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieży, przedstawicieli  ciał konsultacyjno-doradczych oraz osoby zainteresowane powołaniem takich podmiotów, członków organizacji pozarządowych jak również przedstawicieli samorządów do udziału w konferencji podsumowująco-upowszechniającej pn. „Rola Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu polityk publicznych na Dolnym Śląsku”.

Celem konferencji jest szeroka promocja funkcjonujących ciał konsultacyjno-doradczych na Dolnym Śląsku, upowszechnienie dobrych praktyk, a także promocja narzędzia Dolnośląskiej Mapy Rad.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” w dniu 16 czerwca 2015r. o godzinie 13:00 we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65.

W programie zaplanowano wystąpienia związane z wpływem Rad Działalności Pożytku Publicznego  na otoczenie, wspieraniem różnych ciał konsultacyjno-doradczych, a także przewidziano czas na krótką dyskusję oraz rozmowy kuluarowe.

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres e-mailowy: jakub.walburg@dfop.org.pl do 14 czerwca 2015r. W e-mailu potwierdzającym zgłoszenie prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska.

Więcej informacji udziela:

Jakub Walburg
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
jakub.walburg@dfop.org.pl
(71) 793 737 323Powrót do Aktualności →