Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KONKURS PLASTYCZNY na LOGO Ekonomii Społecznej

Opublikowano w 21 maja 2013 przez admin

Rada ds. Ekonomii Społecznej, działająca przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Konkursie Plastycznym na LOGO Ekonomii Społecznej.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaków graficznych: logo lub logotypu dla Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku – identyfikacji wizualnej, które zostaną wykorzystywane we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych, spełniające wytyczne Organizatora Konkursu.

Konkurs jest organizowany na terenie województwa dolnośląskiego, a Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkujące obszar całego kraju.

ZWYCIĘZCA KONKURSU OTRZYMA NAGRODĘ – TABLET.

Więcej informacji nt. Konkursu i Ekonomii Społecznej znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej: http://www.dops.wroc.pl/projekt2013.php

Dodatkowych informacji na temat Konkursu można zasięgnąć pod nr tel. 071/770 42 27, e-mail: konkursEFS@dops.wroc.pl

Prace Konkursowe wraz dokumentami zgłoszeniowymi należy składać w siedzibie Organizatora do dnia 18 czerwca 2013r. z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY – LOGO EKONOMII SPOŁECZNEJ”.

Decyduje data stempla pocztowego.

Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Oświadczenia

KONKURS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Powrót do Aktualności →