Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje koncepcji dot. ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027

Opublikowano w 4 lipca 2019 przez admin

Departament Edukacji Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej RP rozpoczyna konsultacje koncepcji dot. ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027, która była prezentowana w trakcie ostatniego posiedzenia KKRES.

Uwagi i propozycje można zgłaszać do 16 lipca br. na adresy poczty elektronicznej: Jakub.Szewczyk@mrpips.gov.pl, Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.pl oraz a.bugalska@ozrss.pl

Formularz uwag można pobrać za pośrednictwem strony internetowej.

Jednocześnie Departament zaprasza do udziału w makroregionalnych spotkaniach konsultacyjnych nad całością materiału, które odbędą się w następujących lokalizacjach i terminach:
– Katowice, 4-5 lipca 2019 (województwa: podkarpackie, śląskie, małopolskie, opolskie);
– Warszawa, 8-9 lipca 2019 (województwa: świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, łódzkie);
– Toruń, 11-12 lipca 2019 (województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie).

Uczestnicy: przedstawiciele Instytucji Zarządzających RPO, Regionalnych Ośrodków Ekonomii Społecznej, członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, regionalnych ciał konsultacyjnych (WRDPP, WRRP, WRKON etc.).

Szczegółowe informacje i rejestracja: k.plowiec@ozrss.pl, a.deja@ozrss.pl, tel. 535 404 880.Powrót do Aktualności →