Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje koncepcji zagospodarowania terenu wokół Jeziora Pawłowickiego

Opublikowano w 4 września 2019 przez admin

Obszar objęty konsultacjami zlokalizowany jest między ulicami Jeziorową, Sasankową i Pawłowicką na północnych obrzeżach Wrocławia w spokojnej i urokliwej okolicy. Powierzchnia terenu to 5,33 ha, z czego woda (jezioro) zajmuje 3,12 ha. W sezonie letnim znajduje się tam ogólnodostępne kąpielisko z boiskiem do piłki plażowej, brakuje jednak nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej mieszkańcom komfortowy wypoczynek i rekreację nad jeziorem nie tylko w miesiącach wakacyjnych. Zamontowane w dawnych latach ławki czy pomosty wymagają wymiany.

Dlaczego zmiana?

Jezioro w tym miejscu istniało od czasów przedwojennych. Obecnie zbiornik wymaga oczyszczenia i określenia źródła zasilania wodą. Tutejsza Rada Osiedla zwróciła uwagę na potrzebę uporządkowania terenu, renowacji ścieżek i rewaloryzacji zieleni oraz odnowienia infrastruktury, by lepiej wykorzystywać potencjał tego miejsca. Stąd zgłoszenie projektu do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (projekt nr 637 WBO 2018: “Uporządkowanie terenu wokół Jeziora Pawłowickiego”). Projekt, zakładający podział na etapy, został zweryfikowany pozytywnie i wybrany przez mieszkańców w głosowaniu. W ramach jego realizacji Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił pracowni projektowej CREOPROJECT Bartosz Żmuda przygotowanie dwóch koncepcji zagospodarowania całego terenu. Z funduszy WBO 2018 zostaną zapoczątkowane potrzebne zmiany w tym miejscu – na realizację I etapu prac do dyspozycji jest 250 tys. zł. Kolejne etapy będą wykonywane przez Zarząd Zieleni Miejskiej zgodnie z przydzielonymi środkami. Mogą one pochodzić także z Funduszu Osiedlowego, kolejnych edycji WBO lub środków na inwestycje zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta.

Co proponują projektanci?

Głównym celem całego projektu jest przywrócenie atrakcyjności tego miejsca poprzez podniesienie walorów użytkowych, poprawę bezpieczeństwa oraz udostępnienie terenu szerszej liczbie użytkowników. Warto pamiętać, że ogromną zaletą obszaru jest istniejąca zieleń parkowa otaczająca jezioro. Powinna zostać ona zachowana, a ingerencje w przestrzeń służyć jedynie jej pielęgnacji i wydobyciu naturalnego piękna.

Szczegółowe cele projektu to:

  • uporządkowanie terenu, rewaloryzacja zieleni (oczyszczenie parku z uschniętych roślin – drzew i krzewów, zwisających połamanych konarów i gałęzi);
  • renowacja istniejących i wytyczenie nowych ścieżek przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów;
  • wykonanie niezbędnej infrastruktury: nowe ławki, siedziska, kosze na odpady, słupki ograniczające parkowanie samochodów, tablice informacyjne, odnowienie boiska do piłki plażowej, pomostów, przystani z kajakami itp.;
  • wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Co teraz?

Projektanci przygotowali dwie koncepcje, których założenia zostały skonsultowane z liderką projektu oraz Radą Osiedla Pawłowice, a następnie zostaną udostępnione mieszkańcom w trakcie osiedlowego festynu 7 września i omówione podczas spotkania konsultacyjnego 12 września 2019 o godzinie 18:00. Każdy będzie mógł przekazać swoją opinię. Uwagi można również zgłaszać przez elektroniczny formularz opinii dostępny tutaj. Będzie on aktywny do 22 września 2019. W wyniku konsultacji ustalona zostanie ostateczna wersja opracowania.

Wybierz się na spotkanie konsultacyjne i wyraź swoją opinię w formularzu! Weź udział w planowaniu zmian wokół jeziora na Pawłowicach.

Więcej informacji: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/nad-jeziorem-pawlowickimPowrót do Aktualności →