Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje społeczne: jak chcemy korzystać z wrocławskich parków?

Opublikowano w 24 maja 2016 przez admin

Zapraszamy wrocławskie organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych: 23 maja – 15 czerwca 2016. Jak pogodzić swobodę wypoczynku i rekreacji z poszanowaniem zieleni, bezpieczeństwem i komfortem mieszkańców, a zarazem ochroną wspólnego mienia?

Organizatorzy:
Jerzy Sznerch – autor projektu uchwały, radny Rady Miejskiej Wrocławia
Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Wrocławia

Przedmiot konsultacji:
Propozycja projektu uchwały, zawierająca regulamin wrocławskich parków.
Pomysł radnego zostaje poddana konsultacjom i ocenie mieszkańców.

Cel konsultacji:
Na podstawie propozycji regulaminu parków autorstwa radnego Jerzego Sznercha, refleksja i rozmowa, o tym, jak może lub powinno wyglądać korzystanie z parków miejskich Jak pogodzić wypoczynek i rekreację z poszanowaniem zieleni, bezpieczeństwem mieszkańców i ochroną wspólnego mienia.

Efekt konsultacji:
Wypracowanie pomysłów i uwag, które będą mogły zostać wykorzystane przez radnego Jerzego Sznercha w docelowej propozycji uchwały i regulaminu korzystania z parków miejskich zlokalizowanych na terenie Wrocławia. Projekt uchwały będzie procedowany przez Radę Miejską Wrocławia i po przyjęciu stanie się obowiązującym aktem prawa miejscowego.
Więcej: www.wroclaw.pl/regulamin-parkowPowrót do Aktualności →