Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje społeczne: nowy PARK na Poświętnem

Opublikowano w 24 maja 2019 przez admin

Zapraszamy do udziału w konsultacjach koncepcji zagospodarowania terenu zieleni u zbiegu ulic Żmigrodzkiej i Pakosławskiej.

 Teren zlokalizowany jest na osiedlu Polanowice-Poświętne-Ligota. Znajduje się on w okolicy dużego centrum handlowego i ruchliwej ulicy Żmigrodzkiej. Od strony południowej i wschodniej otacza go gęsta zabudowa jednorodzinna oraz powstająca zabudowa wielorodzinna, a od północy graniczy z końcówką obwodnicy śródmiejskiej.

Kiedy konsultujemy?
20 maja – 9 czerwca 2019

Co konsultujemy?
Teren zieleni u zbiegu ulic Żmigrodzkiej i Pakosławskiej we Wrocławiu.

Jaki zakres konsultacji?
Konsultacji poddana zostanie jedna propozycja zagospodarowania skweru, a także sposób funkcjonowania tego terenu w przyszłości.
Zagadnienia do konsultacji:
1. układ stref wypoczynku i zabawy – lokalizacja siłowni terenowej, ścieżki zdrowia, placu zabaw, polany rekreacyjnej, boiska, pumptracku, toalety publicznej,
2. rodzaje nawierzchni – dla ścieżek pieszych i pieszo-jezdnych,
3. układ nasadzeń drzew i krzewów oraz zieleni izolacyjnej dla całego terenu zieleni,
4. układ oświetlenia i małej architektury.

Jaki cel konsultacji?
Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat koncepcji zagospodarowania zielonego klina u zbiegu ulic Żmigrodzka-Pakosławska we Wrocławiu oraz sposobu funkcjonowania tego terenu w przyszłości.

Jaki efekt konsultacji?
Raport z konsultacji oraz zaktualizowana koncepcja.

Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w szczególności osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota.

Jak konsultujemy?

FORMULARZ OPINII | 20.05 – 9.06.2019

SPACER KONSULTACYJNY | 29.05.2019, g. 17:00 | Teren zieleni u zbiegu ulic Żmigrodzkiej i Pakosławskiej | start przy stawie ? wejście na teren zieleni od ul. Żmigrodzkiej.
Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Zgłoś swoją opinięPowrót do Aktualności →