Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje społeczne – Park rekreacyjny MIKOŁOWSKA

Opublikowano w 14 czerwca 2019 przez admin

Chcesz mieć wpływ na wygląd Twojej okolicy i aktywnie spędzać czas na Strachocinie, Swojczycach i Wojnowie?
Włącz się w rozmowę i wyraź swój głos w kwestii rewitalizacji i docelowego zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Mikołowskiej na Strachocinie.

Nadszedł czas na odnowienie zaniedbanego terenu zieleni zlokalizowanego na pograniczu Strachocina i Swojczyc w obrębie ulic Mikołowskiej, Świętochłowickiej i Osadniczej. Projekt Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego nr 555 z 2018 pt. „Park Rekreacyjny Mikołowska – Strachocin-Swojczyce-Wojnów” w ubiegłorocznej edycji WBO uzyskał ponad 2 tysiące głosów. Zarząd Zieleni Miejskiej realizować będzie zagospodarowanie wskazane w wygranym projekcie, a zadanie podzielone zostanie na etapy wykonywane w kolejnych latach w momencie przydzielenia środków finansowych. Inicjatywa ma na celu stworzenie miejsca integracji mieszkańców w każdym wieku, rozwinięcie funkcji sportowej tego terenu oraz utworzenie miejsca postoju i wypoczynku dla przechodniów oraz rowerzystów, a także wykreowanie miejsca do zabawy dla dzieci, które w swej formie nawiązywałoby do tradycji osiedla.

Kiedy konsultujemy?

15 czerwca – 7 lipca 2019

Co konsultujemy?

Teren zieleni zlokalizowany w obrębie ulic Mikołowskiej, Świętochłowickiej, Osadniczej objęty zadaniem Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, projekt nr 555 pn. „Park Rekreacyjny Mikołowska – Strachocin-Swojczyce-Wojnów”.

Jaki zakres konsultacji?

Konsultacji poddane zostaną dwie propozycje koncepcji zagospodarowania terenu, w szczególności:
● układ komunikacyjny: ścieżki, ciągi pieszo-rowerowe, reorganizacja na całym terenie
wraz z powiązaniem z przyległymi ciągami komunikacyjnymi,
● boisko wielofunkcyjne o nawierzchni elastycznej do kometki/tenisa ziemnego/siatkówki.
● kreatywny plac zabaw: plac zabaw bazujący na „rzeźbie” przestrzennej złożonej z metalowych i drewnianych pętli wspinaczkowych i naturalnych materiałów jak liny, wyposażona w elementy tj. huśtawki, bujaki poziome i pionowe, miękkie pagórki, pierścienie, mostki, zjeżdżalnie.
● miejsce rekreacji seniorów: zadaszone ławki ze stołami do gier planszowych, tor bule, ławki z pedałami,
● elementy małej architektury (lokalizacja ławek, kosze na odpady, tablice informacyjne itp.),
● zieleń: wysoka, niska (drzewa, krzewy, trawy), pielęgnacja i uzupełnienie istniejących nasadzeń,
● remont i rozbudowa oświetlenia,
● toaleta samoobsługowa, modułowa z niezbędnymi przyłączami,
● górka saneczkowa.

Jaki cel konsultacji?

Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat koncepcji zagospodarowania parku.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji, wybór i ewentualna poprawa koncepcji stanowiąca podstawę do dalszego projektowania, ustalenie docelowego kształtu zagospodarowania terenu.

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, użytkownicy przestrzeni publicznej, w szczególności osiedli znajdujących się we wschodniej części Wrocławia, tj. Swojczyce, Strachocin, Wojnów.

Jak konsultujemy?

PUNKT KONSULTACYJNY | 15.06.2019 r., od godz. 15:00 | XXV Festyn Smoka Strachoty w Parku Strachocińskim | zbieranie opinii w czasie trwania festynu w namiocie Zarządu Zieleni Miejskiej

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 27.06.2019 r., godz. 18:00 | Centrum Aktywności Lokalnej „Rewir Twórczy”, ul. Swojczycka 118

Więcej informacji:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/park-rekreacyjny-mikolowska Powrót do Aktualności →