Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Miasta Wrocławia z NGO w roku 2015

Opublikowano w 11 czerwca 2014 przez admin

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

  • Termin rozpoczęcia konsultacji:  9 czerwca 2014r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 15 lipca 2014r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia  15 lipca 2014r. (wtorek):

  • elektronicznie na adres: bwo@um.wroc.pl
  • pisemnie na adres: Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, pok. 509;

Więcej informacji, załączniki – projekt uchwały, program współpracy, uzasadnienie na stronach wroclaw.pl i BIP Wroclaw

http://www.wroclaw.pl/konsultacje-program-wspolpracy-miasta-z-ngo

http://bip.um.wroc.bip-e.pl/wrc/organizacje-pozarzadow/konsultacje-spoleczne/2440,Konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-Rady-Miejskiej-Wroclawia-w-sprawie-progra.html

W ramach konsultacji odbędą się dwa spotkania konsultacyjne w następujących terminach:

  • 23 czerwca (poniedziałek) godz. 10.00 – 12.00
  • 27 czerwca (piątek) godz. 16.00 – 18.00

Miejsce – sala konferencyjna Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65.

Serdecznie zapraszamy!Powrót do Aktualności →