Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje społeczne programu współpracy Wrocławia z NGO w roku 2016

Opublikowano w 6 sierpnia 2015 przez admin

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Wrocławia projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 3.08. 2015 r.

Termin zakończenia konsultacji: 4.09.2015 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 4 września 2015r. (piątek):

elektronicznie na adres: bps@um.wroc.pl
pisemnie na adres:
Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
pok. 120

W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacji oraz w dwóch spotkania temu poświęconych:
27 sierpnia 2015 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 12.00
2 września 2015 r. (środa) w godz. 14.00 – 17.00

Miejsce – sala konferencyjna Wrocławskiego  Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65.

Więcej informacji na stronach:

BIP UM Wrocławia:

http://bip.um.wroc.pl/contents/content/127/18571

http://bip.um.wroc.pl/contents/content/376/18572

wroclaw.pl – Aktualności NGO i Wrocław Rozmawia

http://www.wroclaw.pl/ogloszenia-o-konsultacjach-programu-wspolpracy-wroclawia-z-ngo

http://www.wroclaw.pl/terminy-spotkan-w-ramach-konsultacji-programu-wspolpracy-ngoPowrót do Aktualności →