Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020

Opublikowano w 25 października 2013 przez admin

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 i 2a oraz art.
14 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), rozpoczął w dniu 23
października 2013 r. konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej
Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz
wyrażenia opinii i uwag do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji
Społecznej na lata 2014 – 2020. Projekt Strategii wraz z formularzem
zgłaszania uwag, zamieszczony został na stronie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Dolnośląskiego Ośrodka
Polityki Społecznej www.dops.wroc.pl.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, faxem na nr 71 770 42 20, zeskanowane na adres poczty elektronicznej dsis2020@dops.wroc.pl lub składać osobiście w godzinach 8-16 w sekretariacie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7, pok. 105 do dnia 26 listopada 2013 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w
konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i
podmioty zainteresowane aktualizacją Dolnośląskiej Strategii Integracji
Społecznej na lata 2014-2020.

Więcej informacji: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/konsultacje-spoleczne-projektu-dolnoslaskiej-strategii-integracji-spolecznej-na-lata-2014-202/

 Powrót do Aktualności →