Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje uchwały ważne dla wrocławskich NGO

Opublikowano w 8 lipca 2021 przez admin

Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia: „Porozmawiajmy o funkcjonowaniu Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz o zapisach programów współpracy z NGO na rok następny i przyszłe lata. Na wasze opinie czekamy do 10 września.”

Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 lipca 2021 r.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji oraz pobrać załączniki

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr XXXVII/803/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.”

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2023 – 2027”.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 10 września 2021 r. (piątek, godz. 15.45):

  • elektronicznie na adres: wss@um.wroc.pl
  • pisemnie na adres:
    Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Partycypacji Społecznej, ul G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia zachęca wrocławskie NGO do aktywnego udziału i rozpowszechnienia informacji.Powrót do Aktualności →